Läsarbidrag från Elsy Hammarlund

Elsy Hammarlund har haft vänligheten att skicka över ett antal bilder från Sälen, tagna under sommaren 2008, maj 2006 och i juni 2005. Stort tack!


Tjärnarna uppe vid Köarskarsfjällets vindskydd, sommaren 2008


Versjön, sommaren 2008


Svan ute på den spegelblanka Södra Färdsjön, sommaren 2008


Södra Färdsjön, sommaren 2008


Vid Köarån nedanför fjällvägen, maj 2006


Vid Köarån nedanför fjällvägen, maj 2006


Vid Köarån nedanför fjällvägen, maj 2006


"Barbapappa-sten" vid Firin, maj 2006


Myrstack vid Firin, maj 2006


Stöten från Kronoparken, juni 2005


Görälven, juni 2005


Görälven, juni 2005


Hundfjället, juni 2005


Närsjön från väster, juni 2005


Vid Salbäcksheden, väster om Hundfjället, juni 2005


Vid Salbäcksheden, väster om Hundfjället, juni 2005

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!