Läsarbidrag från Peter Sohtell

Peter Sohtell har haft vänligheten att skicka över ett antal bilder från den södra delen av Sälenfjällen. Stort tack!


Vinterbild från Kråkbrickan, tagen i december 2005


Prästsätertjärn, 2005


Torrvedtjärn mot Hundfjället, november 2005


Blästerugn vid Gäddtjärn, sommaren 2003


Torrvedtjärn i skymning, sommaren 2003


Torrvedtjärn mot Hundfjället, sommaren 2003

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!