Läsarbidrag från Roger Damberg

Roger Damberg har haft vänligheten att skicka över ett par bilder från Sälen, tagna under sommaren 2002. Stort tack!


Sjö nära Gubbmyren, sommaren 2002


Olnispagården vid Västerdalälven, sommaren 2002

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!