Läsarbidrag från Sture Alexandersson

Sture har haft vänligheten att skicka över en trevlig bild på korna vid Kinnvallsjösätra, fäboden mitt på Klövjestigen. Bilden är tagen i juni 2006. Stort Tack!« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!