Flugsvamp vid Hökmoren Tjønna vid Nybergsund Åskväder över Storfjället På riksgränsen vid Våtdalsedan Sagmodammen

Led 1   Rörbäcksnäs - SkogsäterstuganNu är det dags för en av mina favoritturer, Rörbäcksnäs - Skogsätra. Denna ledbeskrivning har jag medvetet valt att skriva motsols för att vandrare lättare ska kunna se mötande MTB-cyklister.

Strax efter Gilleråsen viker leden av mot Skogsätra. Vi kommer tillbaka denna väg. Juli 2008
Strax efter Gilleråsen viker leden av mot Skogsätra. Vi kommer tillbaka denna väg. Juli 2008

Vi startar i Rörbäcksnäs vid den gamla macken mittemot vägen mot Kroksätra - Elverum. Förr fanns den utmärkta butiken CAVE Outdoor här men ICA i Rörbäcksnäs brukar kunna trolla fram det mesta som behövs.

Vi följer grusvägen österut förbi Turistgården, passerar grusvägen mot Skogsätra och går mellan villorna vid Gilleråsen. Där husen tar slut, fortsätter vi på den lättgångna skogsvägen fram. Vi följer delvis MTB-lederna och får hålla lite utkik bakåt så att vi inte blir överraskade. Efter en stund når vi ett hygge och uppe på en höjd delar sig leden.

Åt vänster är det markerat mot Skogsätra, det är den led som vi ska komma tillbaka. Uppe på höjden är det dock en fin utsikt mot Hundfjället. Men vi fortsätter åt höger längs Vallsjöspåret genom tallskog på lättgången stig ner till länsvägen mellan Rörbäcksnäs och Torgåsmon.

Ledskiljet mot Skogsätra mellan Trolltjärn och Stentrollet, september 2005
Ledskiljet mot Skogsätra mellan Trolltjärn och Stentrollet, september 2005. Skogen höggs några år efteråt...

Här går vi rakt över och kommer in på Klövjestigen med sina markeringar i orange som vi följer på den kuperade skogsbilvägen någon kilometer fram till Vallsjön. Här får vi grusväg en liten bit fram till länsvägen som vi åter passerar.

Nu blir leden smalare och lite småkuperad. Bitvis fin skog och vi går uppför en liten höjd och ser Trolltjärn på vår högra sida. Här fanns det tidigare en fin högrest skog som dock höggs under 2007. Leden är lättgången och vi kommer strax efter fram till ett ledskilje. Klövjestigen fortsätter nu åt höger medan vi viker åt vänster. Sist jag var här var det skyltat mot Skogsätra så den tar vi.

Stigen sjunker sakta en bit, korsar en skogsbilväg och börjar sedan sakta stiga uppför Orrhöa. Leden går över några blöta myrar och några hyggen. Stigen korsar Rävolakölen och strax efter är det lätt att villa bort sig.

Jag erkänner villigt att det har blivit lite olika vägar här när jag har gått men man kommer rätt till slut. Eftersom jag inte har gått här på några år så vet jag inte hur märkningen ser ut nu. Därför beskriver jag de olika alternativen som jag har provat. På kartan som du kan klicka på har jag valt att markera alternativet över krönet.

Ett alternativ går ganska rakt norrut efter myren och går på sluttningen av Orrhöa och mynnar till slut ut på stigen som vi ska ta tillbaka. Ett stort kalhygge har förstört stigen på en lång sträcka men fram kommer man.

Det andra alternativet siktar lite mer åt höger upp mot sadeln mellan de två högsta punkterna på Orrhöa. Här uppe är det öppet På krönet är det numera öppet med fin vy mot Hundfjällets bastanta sydvästsida. Vi kan ana Skogsätras fäbod borta i skogen. Drygt hundra meter i nordostlig riktning ser vi hyggets slut och här finns en grov skogsbilväg som vi följer fram till vändplanen för den riktiga skogsbilvägen.

Efter femtio meter hittar vi stigen mellan Rörbäcksnäs och Skogsätra som är utmärkt med gula horisontella pinnar så vi viker höger den sista kilometern till Skogsätra. Denna sträcka går dock genom skog och någon passage är lite blöt.

När vi kommer ut till grusvägen kan man fortsätta upp till Sälenringen och Skogsäterstugan, se nedan.

Returvandringen kan vi göra på två sätt. Antingen följer vi grusvägen hela vägen tillbaka till Rörbäcksnäs. Inte lika mycket fjällvandring men en trevlig tur ändå med fin utsikt på många ställen.

Annars följer vi den markerade stigen med långa horisontella gula pinnar. Här går vi in i skogen igen och får en kort aningen blöt passage och en passage på bron över Hundvalla, innan stigen börjar gå uppför och det blir torrare. Stigningen fortsätter, vi passerar ett par skogsbilvägar och vi får ett ganska tungt parti längs Orrhöas sluttning. Här finns det en hel del hyggen som ger lite utsikt åt olika håll. Upp mot krönet är det numera ett öppet hygge och det kan bli rejält varmt om solen ligger på.

Vil-Lågan 500 meter öster om Krok-Johankojan, juni 2002
Vil-Lågan 500 meter öster om Krok-Johankojan, juni 2002

Snart går det utför igen och stigen är här lättgången genom skogen. Nu skönjer vi strax en skogsbilväg som vi ska korsa nedanför oss men om vi är uppmärksamma ungefär 100 meter innan så finner vi en skylt på ett träd med texten Vil-lågan. Då skogen är öppen och marken relativt plan kan man ana att detta var ett välkänt rastställe (standhol) förr i tiden.

När vi har passerat skogsbilvägen så ska vi hålla utkik för ungefär 100 meter ner i skogen hittar vi en gammal s.k isolatorklocka på ett träd till vänster. Jag misstänker att den har att göra med en telefonlinje som gick mellan Rörbäcksnäs och Hundvalldammkojan under flottartiden.

Krok-Johankojan, juni 2002
Krok-Johankojan, juni 2002

Här gör vi en avstickare snett åt vänster och får lite fri orientering i ungefär 200 meter fram till Krok-Johankojan. Den riktiga lite otydliga stigen viker av lite längre fram.

Krok-Johan hette egentligen Johan Olsson och var från Kroksätra. Stugan användes som en utgångspunkt för jakt. Här finns även ett litet stall.

Vacker skog på Orrhöa i juni 2002
Vacker skog på Orrhöa i juni 2002

Tillbaka till stigen följer vi en lite otydlig stig som går strax bakom fähuset i nordvästlig riktning cirka 200 meter fram till stigen. Här är skogen i mitt tycke vacker med gott om blåbär och stigen är lätt att följa samt torr och behaglig att gå. Efter en stund öppnar sig naturen en aning, marken blir lite fuktigare och vi passerar några myrar.

Efter någon kilometer börjar det gå uppför och vi kommer upp på ett stort hygge med vid utsikt åt flera håll. Ett stort flyttblock syns tydligt på höger sida. Strax efter kommer vi tillbaka till ledskiljet som vi passerade i början av turen. Nu svänger vi till höger, tillbaka mot Gilleråsen och tillbaka längs grusvägen till utgångspunkten.

Vill du ta ett bad kan man göra en avstickare strax efter lederna går ihop och vika vänster innan Gilleråsen ner till Gorrtjärns fina badplats. Härifrån går en grusväg mot länsvägen.

Skogsätra - Skogsäterstugan

Från Skogsätra följer vi skogsbilvägen uppför vänsterkurvan. Mitt i kurvan ser vi en lockande stig försvinna mot Hundvalldammkojan och Flåsätra. Här och var ser vi byggnader inne på fäbodvallen på vår vänstra sida.

Stigningen fortsätter och vi passerar avtagsvägen som viker vänster mot Vackerlokheden. Här kan man gena för att komma in på led D (Sälenringen mot Tandådalstjärn och fjällvägen). Nu gör skogsbilvägen en högersväng och mitt i den finns en stig som leder rakt upp på Hundfjället, den tar vi.

Skogsäterstugan, oktober 2008
Skogsäterstugan, oktober 2008

I början får vi ett par blöta partier som passeras utan problem. Leden stiger dock snart och blir torr. På vänster hand ser vi två karaktäristiska rotvältor som dessutom har belönats med en skylt uppe på ett träd. Nu återstår bara några hundra meters stigning fram till Sälenringen och Skogsäterstugan.

Härifrån kan du välja Led D mot Tandådalstjärn och Närfjällsstugan, Led E mot Kvillkojan eller Led 6 uppför Hundfjället.

Ledskiljet vid Skogsäterns fäbod, juni 2002
Ledskiljet vid Skogsäterns fäbod, juni 2002

Alternativ led Skogsätra - Rörbäcksnäs

Vid ledskiljet vid Skogsätern fortsätter vi på grusvägen, förbi grusplanen och om vi nu går försiktigt så kan vi kanske se den rävfamilj som huserar i området. Strax efter dyker en lite märklig byggnad upp på vänster sida. Den används av jaktlaget. Hundvalla rinner vackert bredvid och vi passerar den på en bro.

Vägen stiger men plötsligt öppnar sig björkskogen och om vi vänder oss om så får vi en fin vy åt öster och Hundfjället. Lyckan över denna fina vy är dock kortvarig för den högresta tallskogen omsluter oss ända upp till krönet som avslutas med en brantare backe. Nu belönas vi med en lång härlig utförslöpa i ett par kilometer. Efter cirka 500 meter så avviker en skogsbilväg in till vänster bort mot Krok-Johankojan, se ovan. 100 meter in finns en vägbom som numera brukar vara stängd.

Experimentalfältet i september 2004
Experimentalfältet i september 2004

Skärtjärn i september 2004
Skärtjärn i september 2004

Vi fortsätter utför och kommer så småningom ut i öppnare terräng. Här får vi återigen en stigning mot oss men den är snabbt avklarad. En skylt visar ner till höger mot Skärtjärn, en avstickare som rekommenderas. Nere vid tjärnen finns en slogbod som passar perfekt för en fika.

Nu återstår det endast en kilometer till Rörbäcksnäs. Vägen går svagt utför och möter snart ett lite brantare motlut innan vi når upp till de första husen i byn som dyker upp på vänster hand. Vi följer vägen åt höger, passerar Turistgården och är strax framme i Rörbäcksnäs vid utgångspunkten vid korsningen mot Kroksätra/Elverum. ICA-affären finns 300 meter längs vägen åt höger.

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!