Flugsvamp vid Hökmoren Tjønna vid Nybergsund Åskväder över Storfjället På riksgränsen vid Våtdalsedan Sagmodammen

Led E   Skogsäterstugan - KvillkojanSkogsäterstugan
Skogsäterstugan

Denna etapp av Sälenringen är ganska flack och händelsefattig, även om den går genom bitvis vacker skog. Hela sträckan går i skogslandet på sydsluttningen av Hundfjället.

Leden börjar med en stigning från Skogsäterstugan men svänger snart åt höger och planar ut. Efter cirka en kilometer börjar det gå uppför igen och leden snirklar sig fram svagt uppför. Plötsligt viker leden uppför något hundratal meter medan vi rundar en granmor (tät granskog runt en bäck eller ravin).

Så viker leden utför och vi får en lång ganska flack sträcka genom skogen. Skogen är dock högväxt och här och var passerar vi någon myr utan problem. När vi börjar tycka att '-kommer vi aldrig fram' så börjar leden gå uppför lite lätt och vi kommer in i ett intressant urskogsområde, framförallt till vänster om oss, som enligt uppgift aldrig har blivit avverkat. Mängder av grubbor (små raviner) och blockmark tillsammans med det svåra drivningsläget gjorde att skogen kunde räddas runt 1918. Läs mer här: Hundfjällets naturreservat

På många ställen har träden toppbrott, främst tallskogen vilket orsakades av den svåra vårvintern 1988 med ett osedvanligt stort snötryck.

Vid Hundfjällets sydöstra spets viker leden mot nordost och möter leden som kommer ner från Hundfjällets topp. Se led 6.

Vi fortsätter dock längs Sälenringen och får en flack vandring genom skogen tills det börjar vika av åt höger och nerför. På avstånd hörs Fejmån och strax kommer vi ner i dalen. Ett ledskilje finns strax före bron över Fejmån som vi korsar. Om vi viker vänster kommer vi till Lindalen och till slut mot Tandådalen, Se led 7.

Kvillkojan
Kvillkojan

Den fd eldpallkojan vid Kvillkojan
Den fd eldpallkojan vid Kvillkojan

Vi följer stigen i cirka 500 meter och viker av från leden åt vänster och går parallellt med Kvillbäcken de sista 150 metrarna förbi den raserade ursprungliga Kvillkojan fram till raststugan. Obs! Ta det försiktigt vid ingången för taket är lätt att slå i huvudet!

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!