20 år idag !

 

Tänk vad tiden går!

Jag kom på att det idag är 20 år sedan hemsidan såg sitt ljus på internet. 20 år sedan...

Det ska villigt erkännas att jag inte hade trott att det skulle bli ett sådant intresse för det jag skrev då, än mindre att det skulle bli två böcker hittills och föredrag.

Framförallt visste jag inte då hur många trevliga människor som jag skulle få träffa och i många fall bli vän med. Dessutom, så många intressanta platser och historier som jag har fått besöka och höra om.

Men man glömmer också... Ni vet de där turerna med hällregn, snöfall, sumpmyrar som i efterhand noteras med ett snett leende när ämnet kommer på tal. Det fåtal människor man mött som inte har varit så positiva faller också in under glömskans tacksamma täcke. Man upphör aldrig att förvånas om man säger så...

En viktig lärdom är att det spelar ingen roll hur noggrann man än är och försöker skriva så korrekt som möjligt. Det blir fel ibland. Nu tänker jag inte på eventuella tryckfel utan mer på att källorna är motstridiga och ibland fullständigt fel. Vilken tolkning av en sägen är rätt, tro? Ibland så tolkar man saker fel på grund av ren okunskap. So be it...

Skrivandet på kommande böcker och på hemsidan har legat nere lite under en tid. Tid ja... Ni vet den där som inte alltid räcker till. Nu hoppas jag att kunna få mer tid att skriva och besöka platser inför nästa bok. Denna gång riktar jag in mig på att berätta mer om riksgränsens historia vilket innebär besök och vandringar kring Bastuknappen, långt inne i Älvdalen och självklart i Sälen/Trysil-området. Det får dock ta den tid det tar.

En tidskrävande men intressant del är den språkliga delen. Med det menar jag att tolka gamla urkunder och hitta/tolka vilken plats som avses. Ett typexempel är Sannar som omnämns i det s.k Svegs-brevet från 1273. Brevet är dock inte från 1273 utan snarare skrivet kring 1315-1325 och innehåller en muntlig uppteckning om de olika rågångsmärkena.

Flera tolkningar har gjorts av vad detta Sannar kan tänkas vara för något. Platsen är ej helt lokaliserad och har enbart omnämnts i detta brev. Därefter är det olika varianter av Östra Rödhällan som avsetts (i många fall). Sannar ska i alla fall ha legat längs den gamla Allmunvägen mellan Älvdalen och Särna. En del tror att det är Särna kyrkby eller att namnet ska ha med sand att göra.

Jag tror dock att man har tänkt lite fel och att namnet Sannar har norskt ursprung eftersom det var härjedalingar (Loden i Ulvkälla) som räknade upp rågångsmärkena. På den tiden talades fornnorska eller möjligen trönderska och inte svenska. Det skulle kunna handla om hur långt Särnabornas utmarker sträckte sig dvs Särna-rået. Gränsen mellan Särna och Älvdalen har, med ganska små undantag, legat i närheten av Rödhällebäcken, sydväst om Sjungarstugan. Troligen är det det gamla vadstället som avses och inte dagens rågångsgräns någon kilometer längre västerut.

När de olika platserna ska ha skrivits ner så har det blivit konstiga stavningar. Möjligen skulle platsen ha en koppling till den trånga och kraftiga Sjungarforsen (numera ett minne blott) som hördes tydligt. Sjungar = Sannar? Tja kanske det, men är då 'Sjungar' ett så gammalt uttryck? Troligen inte eftersom det namnet inte dyker upp förrän några århundraden senare.

www.salenvandring.se som den såg ut i november 1999

Som ni märker, mycket att läsa om och reda ut men synnerligen intressant och inspirerande. Som avslutning tänkte jag bjuda på en bild på hur hemsidan såg ut i november 1999. I gömmorna har jag backuper från hur hemsidan såg ut 1997. Tänk er svart bakgrund, grön text och någon enstaka bild. Inte mycket att hänga i julgranen precis...

Skrivet av Stefan 2017-03-17

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!