Särnabanan

 

Särnabanan. bild från linjen norrut en bit norr om Malungsfors

Idag blir det mycket att läsa och kika på. Jag tänkte berätta lite mer om Särnabanan mellan Malung och Särna. Här har jag samlat ett urval av bilder på vad som fanns kvar för några år sedan. Nu är ju järnvägen upprustad till Malungsfors vilket är glädjande.

Bilden ovan är från linjen en bit norr om Malungsfors.

Fakta om Särnabanan (Järnvägsdata 1999):
Malung- Limedsforsen, öppnad 28.11.1903; bibana till MWJ
Limedsforsen- Särna, öppnad 2.8.1928; LiSJ, övertagen av staten på öppningsdagen.

Sälen- Särna, persontrafiken nedlagd 1.9.1961. De sista fem åren endast ett tåg i varje riktning; från Särna på morgonen, tillbaka på eftermiddagen.
Malung- Sälen, persontrafiken nedlagd 1.6.1969. Två tåg åt vardera hållet.
Malungsfors- Särna, godstrafiken nedlagd 1.1.1972. Därefter revs rälsen ner till en punkt strax norr om Malungsfors vilket pågick fram till 1975.

Banvallen är nu i olika stadier på olika ställen: underlag för ombyggda delar av rv 71, skogsbilväg, traktorspår, cykelväg, igenvuxen eller bortschaktad. På många ställen, framförallt norr om Sälen, finns det lämningar i form av stationshus, banvall, skyltar, diverse stängsel mm.

Godståget på Särnabanan gick från 1960-talet till nedläggningen enligt följande: Från Vansbro Måndag och Torsdag, retur från Särna Tisdag och Fredag. Onsdagar gjordes en tur Vansbro- Limedsforsen och åter.

Lars Olof Lind berättar:
Tåget tog hela dagen på sig för en enkelresa Vansbro- Särna, 172 km. I augusti 1968 fick jag åka med tåget, som förutom godsvagnar också medförde en tvåaxlig BF-vagn. I denna residerade konduktören Anders Skifs (far till Björn), som skötte växlingen på de obevakade stationerna, fällde bommar vid en del vägövergångar norr om Sälen som saknade automatik samt kokade kaffe åt lokföraren och mig. Det var en mycket trevlig resa med ett av de sista lokalgodstågen i Sverige medförande BF-vagn.

Det finns mycket mer att berätta om Särnabanan, något som jag säkert kommer att återkomma till framöver.

Särnabanan. Ställverk med K-nycklar i Malungsfors
Ställverk med K1-nycklar vid den södra infarten till Malungsfors. Nycklarna är förreglade med varandra så att man måste vrida nycklarna i en viss sekvens för att kunna få loss en viss nyckel och då kan man låsa upp växeln som också har ett lås. Detta för att man inte ska kunna lägga en felaktig tågväg så att tågen kolliderar.

Särnabanan. Bangården i Malungsfors
Bangården har på senare år använts som timmerterminal och vi ser telfern till vänster. Det finns tre parallella spår kvar.

Särnabanan. En kilometer norr om Malungsfors tar rälsen slut med en stoppbock
Ungefär en kilometer norr om Malungsfors tar rälsen slut med en stoppbock, medan banvallen fortsätter en lång bit norrut.

Särnabanan. Stationshuset i Megrinn
Stationshuset i Megrinn

Särnabanan. Linjen vid Megrinn vidare norrut
Linjen vid Megrinn vidare norrut

Särnabanan. Megrinn. Tidtabell, troligen från 1969
Tidtabell, troligen från 1969.

Särnabanan. Torgåsmon
Banan och stationshuset i Torgåsmon.

Särnabanan. Högstrand med dressin
Nu har vi förflyttat oss längre norrut till Högstrand. Den där gamla dressinen fanns för ett antal år sedan väl bevarad.

Särnabanan. Stationshuset i Högstrand
Stationshuset i Högstrand.

Särnabanan. Bangården och linjen norrut i Högstrand
Bangården och linjen norrut i Högstrand.

Särnabanan. En gammal karta från 1940-talet som visar hela linjesträckningen
En gammal karta från 1940-talet som visar hela linjesträckningen

Skrivet av Stefan 2021-06-07

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!