Östra Kalven - Kvillkojan

 

När det gäller Östra Kalven så är en rundtur inte särskilt intressant. Partiet mellan Östra Tandådalen och Högfjällshotellet går helt längs vägen och leden är dessutom ej lämplig sommartid (långa myrpassager!). Istället tänkte jag beskriva leden mellan Högfjällshotellet och ner till Kvillkojan samt de två alternativa lederna upp till toppen.

Ledskiljet vid Högfjällsbyarna
Ledskiljet vid Högfjällsbyarna

Vi utgår från Högfjällshotellet och följer leden som går parallellt med kraftledningen mot Östra Kalven. Där kraftledningen viker åt höger ligger ett ledskilje där vi nu följer den vänstra leden mot Kvillkojan. Strax efter startar en av stigarna upp till toppen (se nedan).

En kort uppförsbacke följs snart av en kortare utförslöpa. Bitvis har vi kontakt med Kvillbäcken men ju längre in i Kvilldalen vi kommer desto längre från Kvillbäcken håller vi oss. Efter några kilometer har vi stigit en bit över 700-metersnivån och får nu en kort kontakt med fjällheden. Här kan vi om vi vill prova att gå upp till toppen men vi får leta vägen själv på den ganska lättgångna fjällsidan. Mycket uppför är det i alla fall.

Men, nu skall vi neråt igen i en två kilometer lång härlig utförslöpa. Här får vi kontakt med Kvillbäcken igen som vid utloppet i Fejmån övergår i en serie små vattenfall varifrån bäcken fått sitt namn, (det 'kvillrar'). Den övre delen av bäckravinen är djup men blir grundare ju längre söderut du kommer. Är du intresserad av fåglar så finner du både strömstare och drillsnäppa här. Vegetationen är rik och på sluttningarna finner du ganska många rönnträd.

Östra Kalvens topp

Som jag nämnde ovan så passerade vi avtaget mot toppen på vår väg mot Kvillkojan. Istället kan vi välja stigen som är lätt att följa. Trevligt nog så kommer vi nästan direkt upp på fjällheden och får fina vyer åt flera håll under hela toppturen.

Östra Kalvens topp
Östra Kalvens topp

Östra Kalvens topp
Östra Kalvens topp

Väl uppe vid toppen finns en mängd mindre tjärnar och gölar. Dessutom en telemast och en liten låst raststuga. Tillbaka samma väg.

Den rivna leden från fjällvägen upp till Östra Kalvens topp
Den rivna leden från fjällvägen upp till Östra Kalvens topp

Östra Kalvens topp - alt 2

Det andra alternativet är att starta ifrån stora vägen nära avtagsvägen mot Gruven. Här finns en parkeringsficka där du kan ställa bilen om du vill. Den här turen kan jag endast rekommendera vid en längre tids torka och då med stövlar på. Detta beroende på att leden numera är riven och att du måste passera över myren fram till Östra Kalvens fot.

Väl över myren är det inga problem att gå upp till toppen. Visst, det är brant men leden är spikrak och lätt att följa.

Senast uppdaterat av Stefan 2023-01-08

 

« Tillbaka       |       Till topps, bestefar!

Ledfakta

 

Avstånd


Kvillkojan 10 km
Till toppen 6 km

Höjdskillnad


Kvillkojan
+ 120, - 120
Till toppen
+ 150, - 150

Karta


Länk till karta över leden >>